Pitanja i odgovori

Razlika između zekata i sadekatu-l-fitra

Pitanje: Molim Vas da nam pojasnite osnovnu razliku između zekjata i sadekatu-l-fitra? Odgovor: Postoji više razlika između dvije spomenute ustanove. Spomenućemo one najbitnije. Zekjat se veže za imovinu, a sadekatu-l-fitra za osobe, Uvjet obligatnosti zekjata jeste posjedovanje nisaba dok to nije slučaj kod sadekatu-l-fitra, Zekjat…

Tekstovi

Zašto dajemo zekat?

Piše: dr. Elnur Salihović Zekat je jedna od pet najvažnijih dužnosti muslimana i veoma je važno za ukupno stanje muslimana kao pojedinca, ali i ukupne zajednice muslimana, da li musliman/i ispunjava/ju tu obavezu na odgovarajući način. Da bi musliman bio dužan da obračuna i izdvoji…