Pitanje:

Da li je opravdano da pojedinci u vlastitoj režiji sakupljaju i distribuiraju zekat, sadekatu-l- fitr, kurbane i kurbanske kožice? Kada sam upozorio jednoga koji tako radi, uputio je mnogo pogrdnih riječi na račun čelnika IZ  i samu IZ.

Odgovor:

Takav postupak nije opravdan i usmjeren je protiv jedinstvene akcije ubiranja zekata, sadekatu-l-fitra, kurbana i kurbanskih kožica koju Islamska zajednica vodi više decenija i koja je kao takva prihvaćena kod najširih slojeva muslimana.  Opći interes muslimana na ovim prostorima zahtijeva očuvanje kontinuiteta ove akcije, njeno poboljšanje i unaprijeđenje, jer je opći interes iznad pojedinačnog. «Svi se Allahova užeta držite i ne razjedinjujte se» kaže Uzvišeni u suri Ali ‘Imran, 103. ajet.