U ponedjeljak 23. novembra 2020. godine rukovodilac Ureda za zekat Vehid-ef. Arnaut posjetio je Muftijstvo travničko i Elči Ibrahim-pašinu medresu i tom  prilikom se susreo sa muftijom dr. Ahmed-ef. Adilovićem i direktorom mr. Dževdetom Šošićem i pomoćnikom za internat mr. Safetom Durgutijem.

Razlog posjete je upješno realizovana akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode na području Muftijstva travničkog. Naime ove godine je na području Muftijstva travničkog u akciji zekata poljoprivrednih proizvoda prikupljeno blizu 65 tona različitih poljoprivrednih kultura: krompira, kupusa, luka, graha, mrkve i jabuka. Prikupljene količine su dostavljene na sljedeće adrese: 

 • Elči Ibrahim-pašina medresi
 • Islamski pedagoški fakultetu u Bihaću
 • JU Medresa Reis Džemaludin-ef. Čaušević u Cazinu
 • PPU „Emina“ – MIZ Jajce
 • PPU „Rejjan“ – MIZ Vitez
 • Obdanište „Sultan Fatih“ – MIZ Novi Travnik
 • Osnovni odbor MDD Merhamet u Bugojnu
 • Osnovni odbor MDD Merhamet u Novom Travniku
 • Osnovni odbor MDD Merhamet u Banja Luci
 • Kantonalna bolnica u Travniku
 • Bolnica za plućne bolesti Travnik
 • socijalno ugrožene porodice.

Tokom razgovora sa muftijom Adilovićem Vehid-ef. je čestitao na uspješno organizovanoj akciji zekata na poljoprivredne proizvode na području Muftijstva travničkog kako u pogledu količine koja je prikpljena tako i u pogledu broja korisnika kojima su uručeni ti proizvodi.

Nakon posjete Muftijstvu rukovodilac Ureda za zekat u pratnji Muftije travničkog posjetio je i Elči Ibrahim-pašinu medresu gdje je imao priliku razgovarati sa direktorom mr. Šošićem i njegovim pomoćnikom za internat mr.  Durgutijem. Direktor Šušić je naglasio važnost akcije kurbana kao i akcije zekata na poljoprivredne proizvode tokom kojih se osigura dovoljna količina mesa i poljoprivrednih proizvoda za ishranu učenika i učenica i na taj način se smanjuje cijena troškova internata i olakšava roditeljima učenika.