Pitanje:

Molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje: Da li sam dužan dati zekjat na kuću / vikendicu koju ne koristim ili je rijetko koristim? Korištenje ove kuće / vikendice je mjesec dana u toku godine, ostali period je prazna. Živim u USA i posjedujem ovdje kuću dok tu kuću / vikendicu koristim samo kad dođem na godišnji odmor u Bosnu. Predmetna kuća / vikendica također nije ni pod zakupom niti rentom.

Pitao sam našeg imama u džematu i rekao je da trebam dati zekat, jer je to imovina koja mi pretječe preko potreba i rijetko je koristim. Imam u našem drugom džematu je rekao da ne trebam davati, jer ipak koristim tu imovinu, pa makar i na mjesec dana.

Odgovor:

Ukoliko tu kuću / vikendicu niste kupili ili izgradili s namjerom da je preprodate i zaradite na tome, niti je iznajmljujete, već je povremeno koristite, niste obavezni na nju davati zekjat.